Δικές μου εικόνες με αποτύπωμα λέξεων
στις οποιές τα χρώματα είναι μοναδικά,
γιατί άλλο να έχεις μεγάλη ιδέα για τον
εαυτό σου και άλλο να έχεις μεγάλες ιδέες
με έκφραση. Προτιμώ τις μεγάλες ιδέες, δεν
«μου αρέσει» να προκαλώ, με προκαλείτε να
γράφω όμως... Το βιβλίο περιέχει 77 θέματα
ανάπτυξης κειμένου εκ των οποίων υπάρχουν
και 28 +2 τραγούδια σε στίχους. Tα υπόλοιπα στο
βιβλίο μου με τίτλο: ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
||(Α' Κύκλος) || Με εκτίμηση Πέτρος Δημούλιας ™ ||

6/9/11

Η συνείδηση του καθένα δεν πρέπει να είναι αγγαρεία σε ό,τι αγαπάει. (Δημούλιας Πέτρος)

  Ότι δεν μπορείς να κατανοήσεις
      φρόντισε να το αισθανθείς...
   Να έρθεις στη θέση του άλλου 
         για να το κατανοήσεις...
       Να αισθανθείς ότι αυτός...
  Το μυαλό δίνει λύσεις σε λίγους 
          και η καρδιά σε όλους...
Κι αν είναι μεγάλη μπορεί να γεμίσει 
        από μικρά και ασήμαντα.