Δικές μου εικόνες με αποτύπωμα λέξεων
στις οποιές τα χρώματα είναι μοναδικά,
γιατί άλλο να έχεις μεγάλη ιδέα για τον
εαυτό σου και άλλο να έχεις μεγάλες ιδέες
με έκφραση. Προτιμώ τις μεγάλες ιδέες, δεν
«μου αρέσει» να προκαλώ, με προκαλείτε να
γράφω όμως... Το βιβλίο περιέχει 77 θέματα
ανάπτυξης κειμένου εκ των οποίων υπάρχουν
και 28 +2 τραγούδια σε στίχους. Tα υπόλοιπα στο
βιβλίο μου με τίτλο: ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
||(Α' Κύκλος) || Με εκτίμηση Πέτρος Δημούλιας ™ ||

6/1/12

Ειλικρίνια... Δεν θέλω να μου πείς πολλά για να σε πιστέψω, θέλω να μου πείς λίγα για να σε καταλάβω. (Δημούλιας Πέτρος)

Όταν αποφασίσεις τι ακριβώς 
είσαι πές το, εγώ σε έχω μάθει... 
Στην πρώτη εντύπωση δεν έχεις 
δεύτερη ευκαιρία στο προφανές.
Δεν μπορείς να περιορίζεις τον άλλον.
Πρέπει να σέβεσαι και τον άλλον και 
τον εαυτό σου σε αυτά που δίνεις...
Αν πραγματικά αξίζει να δώσεις κάτι.