Δικές μου εικόνες με αποτύπωμα λέξεων
στις οποιές τα χρώματα είναι μοναδικά,
γιατί άλλο να έχεις μεγάλη ιδέα για τον
εαυτό σου και άλλο να έχεις μεγάλες ιδέες
με έκφραση. Προτιμώ τις μεγάλες ιδέες, δεν
«μου αρέσει» να προκαλώ, με προκαλείτε να
γράφω όμως... Το βιβλίο περιέχει 77 θέματα
ανάπτυξης κειμένου εκ των οποίων υπάρχουν
και 28 +2 τραγούδια σε στίχους. Tα υπόλοιπα στο
βιβλίο μου με τίτλο: ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
||(Α' Κύκλος) || Με εκτίμηση Πέτρος Δημούλιας ™ ||

9/2/12

Άρρωστο πάθος... Η βενζίνη χυμένη που το τσάφ περιμένει. (Δημούλιας Πέτρος)

            O θυμός είναι το πιο ανίσχυρο
          από όλα τα πάθη δεν έχει κανένα
    αποτέλεσμα και ζημιώνει περισσότερο
       αυτόν που κατέχεται από αυτό παρά
        αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται.